Piotr Chruściel ponownie sołtysem Wiadrowa

W piątek 20.02.2015 r. w Wiadrowie odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i rad sołeckich w gminie Paszowice na lata 2015 – 2019.
Po rozpoczęciu zebrania sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2011 -2015. Sprawozdanie w załączeniu.
Następnie w obecności 68 mieszkańców sołectwa, po wyborze Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono wybory na sołtysa i do rady sołeckiej. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Sołtysem Wiadrowa ponownie został wybrany Piotr Chruściel uzyskując 48 głosów. Pokonał on swojego kontrkandydata Mirosława Majkuta, który uzyskał 19 głosów. Jeden głos był nieważny.
Na członków Rady Sołeckiej wybrano: Ireneusza Cybulskiego – 57 głosów, Krystiana Rudego – 38 głosów oraz Andrzeja Paździerza – 33 głosów. Zgłoszono również kandydaturę Mirosława Majkuta – 30 głosów oraz Łucji Niedźwieckiej – 16 głosów.
W trakcie zebrania poruszano także różnorodne kwestie ważne dla mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy postulowali między innymi do wójta Sebastiana Oszczędy konieczność odkrzaczenia rzeki w kierunku Bolkowic, zamontowania lamp (tradycyjnych lub solarnych) od cmentarza do pana Nawrockiego, naprawę drogi zniszczonej po zimie, a będącej na gwarancji, zabezpieczenie hydroforu przy Gimnazjum, wyznaczenie pomieszczenia i uruchomienie zajęć świetlicowych dla dzieci, postawienie dodatkowego pojemnika na szkło oraz wymianę starego przystanku od strony Bolkowic.
Warto dodać, że wybrany na kolejną kadencję Piotr Chruściel jest najmłodszym sołtysem w Gminie Paszowice.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Gimnazjum w Wiadrowie po termomodernizacji

30 grudnia 2014 r. zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum w Wiadrowie. W ramach tej inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej, docieplono stropodachy granulatem z wełny mineralnej, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz częściowo stolarkę okienną z montażem nawietrzników, zainstalowano nowe kotły kondensacyjne wraz z powietrzną pompą ciepła.

Na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiadrowie” pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Całkowita wartość projektu brutto: 909.742,26 zł.

W ramach umowy o dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 dotacja wyniesie 739.802,83 zł.

Gmina podpisała również umowę z WFOŚiGW na nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 103.200,00 zł oraz umowę pożyczki na zachowanie płynności w wysokości 491.000,00 zł, która zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Gminę dotacji z RPO WD 2007-2013 po końcowym rozliczeniu projektu.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Zebranie sprawozdawcze w OSP Wiadrów

Na miesiąc styczeń zostały zaplanowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP naszej gminy. Jako pierwsi w dniu 03.01.2015r. swoje zebranie sprawozdawcze przeprowadzili druhowie z OSP Wiadrów. O godz. 16.00 na świetlicy wiejskiej stawili się oni licznie aby podsumować 2014 r. W zebraniu udział wzięli również Wójt Gminy Sebastian Oszczęda, Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh. Jan Mieszała, Prezes Zarządu Gminnego dh. Józef Michałków, Sekretarz Zarządu Gminnego dh. Anna Michałków, inspektor ds. p.poż Maria Bobowska, wieloletni Komendant Gminny Andrzej Kaszuba, przedstawiciel KP PSP w Jaworze kpt. Łukasz Starowicz, radny Bronisław Chruściel oraz sołtys wsi Piotr Chruściel.

Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP Wiadrów sprawozdanie z działalności za 2014 r. przedstawił Naczelnik OSP dh Ireneusz Cybulski. W roku 2014 jednostka zanotowała 11 wyjazdów ratowniczo- gaśniczych z czego 5 do  miejscowych zagrożeń oraz 6 do pożarów oraz 13 wyjazdów gospodarczych na terenie swojego sołectwa. Pozyskano 5 hełmów, 2 węże W- 52 oraz 2 węże W- 75. W ramach prac społecznych zostały wykonane następujące prace: remont starego obiektu, wylewanie posadzki, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz remizy, wykonania nowej instalacji elektrycznej w kotłowni, podłączenie syreny alarmowej, malowanie drzwi garażowych, zabezpieczenie przewodów kominowych oraz syreny, przygotowanie terenu przy świetlicy pod ułożenie kostki brukowej, utrzymanie porządku wokół świetlicy i remizy. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy przedstawił skarbnik dh. Szurek Adam, z którego wynika, iż jednostka w minionym roku pozyskała dodatkowe fundusze w kwocie 10.400zł. i pochodziły z ZG OSP RP Warszawa oraz od prywatnego inwestora firmy Conex, z których zostały zakupione okna dachowe, wełna mineralna oraz materiały budowlane. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 2520 zł. na montaż okien i zakup materiałów budowlanych. Z Urzędu Gminy Paszowice na zabezpieczenie działalności operacyjnej wydano 12.189 zł natomiast na zakup sprzętu i materiałów budowlanych 5.384 zł.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh. Daniel Rudy. Plan działalności na 2015 r. przedstawił Prezes OSP dh. Krystian Rudy a najważniejszym punktem jest pozyskanie nowych członków, zakup sprzętu w tym pompy szlamowej oraz 3 szt ubrań specjalnych, pozyskanie dodatkowych środków finansowych oraz remont wieży. Po przedstawionych sprawozdaniach odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi, które zostało przyjęte jednogłośnie. Wójt Gminy Sebastian Oszczęda podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie przy remoncie obiektu. utrzymaniu porządku wokół świetlicy oraz podczas uroczystościach organizowanych przez UG Paszowice. Prezesi Zarządu Powiatowego i Gminnego zwrócili uwagę na przestrzeganie warunków bhp, apelowaniu do mieszkańców o zakup i montaż czujek tlenku węgla. Inspektor ds. p.poż poinformowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania do ZG OSP Wrocław.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Jaworze kpt. Łukasz Starowicz przedstawił plan szkoleń na 2015 r. oraz podziękował druhom za zaangażowanie w pracę na rzecz jednostki. Poinformował również, że po przeprowadzonej inspekcji gotowości bojowej w dniu 29.10.2014 r. OSP Wiadrów jako jedyna jednostka w powiecie jaworskim nie będąca w KSRG otrzymała ocenę bardzo dobrą. Na koniec z okazji Nowego Roku złożono sobie życzenia a zebranie zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez żony strażaków.

4 (2)

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

1% podatku

osp3

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

Wesołych świąt

kartka św 2

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

Wesołych Świąt!

 

Wesołych Swiąt

 

Pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

w atmosferze miłości, ciepła, spokoju i odpoczynku

od codzienności, spędzonych w gronie Najbliższych i

Przyjaciół a w nadchodzącym Nowym Roku 2015

wszelkiej pomyślności i sukcesów zarówno osobistych

jak i zawodowych życzy Państwu

Zespół wiadrow.cba.pl

 

Podziel się
Posted in Mieszkańcy | Tagged | Leave a comment

Tylko imprezować

Świetlica w Wiadrowie wzbogaciła się dodatkowo o zestaw naczyń, które pozwolą obsłużyć 100 gości. Zastawę kupiono za 8.500 zł ze środków, które pozyskano od sponsorów i z dochodu z Dożynek Gminnych. Przyda się także zmywarka do naczyń podarowana przez Roberta Matkowskiego. Razem z bogatym wyposażeniem, na które składają się: dwie lodówki i kuchenki, taboret gazowy, patelnia elektryczna, warnik do wody, termosy oraz zestaw mebli ze stali nierdzewnej. Stanowi to najlepsze, profesjonalne wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej w naszej gminie.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Pracowite zakończenie roku strażaków

Druhowie OSP Wiadrów pracowicie zakończyli ten rok. Dzięki staraniom Zarządu OSP Wiadrów oraz pomocy inspektora ds.ochrony  p. poż UG Paszowice p. Marii Bobowskiej, po złożeniu wniosku pozyskano fundusze z Zarządu Wojewódzkiego RP OSP z Wrocławia w kwocie 7.400 zł. Za tą kwotę zostały zakupione okna dachowe oraz wełna mineralna na nową remizę, natomiast koszt montażu w kwocie 1620 został pokryty ze środków własnych OSP. Ponadto został przeprowadzony remont starej remizy, a prace obejmowały:
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni oraz nowe podłączenie elektryczne syreny alarmowej,
- wykonanie części tynków,
- wykonanie posadzki betonowej,
- montaż uchwytów i rynien,
- wykonanie zabezpieczenia syreny alarmowej,
- zabezpieczenie przewodu kominowego,
- malowanie ścian wewnątrz obiektu,
- zakup oraz montaż regału w magazynie,
- montaż umywalki,
- ocieplenie drzwi w kotłowni.
Prace elektryczne zostały wykonane przez elektryka- mieszkańca Wiadrowa p. Mirosława Majkuta nieodpłatnie, za co strażacy serdecznie mu dziękują.Całkowity koszt remontów wyniósł 3.000 zł. z czego 1.000 zł. pochodzi z UG Paszowice, natomiast pozostała część pokryta została ze środków własnych OSP, a wszystkie prace zostały wykonane przez strażaków w czynie społecznym.

DSC_0184DSC_0187DSC_0222DSC_0223DSC_0224DSC_0271DSC_0272DSC_0276

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

Choinka nr 1

Już po raz czwarty rok z rzędu, mieszkańcy Wiadrowa mogą podziwiać w „mini centrum” świąteczną choinkę. Na 10 metrowym drzewku, o 2 metry wyższym niż w ubiegłym roku, zabłysło 2100 choinkowych lampek. Prąd popłynie dzięki uprzejmości Sławka Rudego, który „tradycyjnie” ponosi koszty energii elektrycznej. Wszystko to nie byłoby możliwe bez udziału mieszkańców Wiadrowa: Pawła i Piotra Ordy, Bronisława Chruściela, Kamila Chałupki, Mariusza Litawy, Daniela i Władysława Rudego, Grzegorza Marcisza, Romana Bełzy, Bogdana Gieronia oraz użyczenia specjalistycznego sprzętu Wojtka Kuźni i Macieja Suchorzewskiego. Dzięki nim już po raz czwarty rok z rzędu Wiadrów ma najwyższą choinkę w Gminie Paszowice.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Z Maryją do Lichenia

Dzień 18 października był szczególny i wyjątkowy dla parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Kwietnikach. Tego dnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Licznie zgromadzeni parafianie pod przewodnictwem księdza proboszcza Marka Kruka wyruszyli wczesnym rankiem na pielgrzymi szlak, w trakcie którego na początku drogi pozdrowili Maryję wspólnym śpiewem Godzinkami do Niepokalanego Serca NMP. Modlitwie przewodniczył pan Marian Makarewicz organista wraz z chórem z kościoła filialnego z Wiadrowa. Po dojechaniu na miejsce pielgrzymi uczestniczyli w największej uczcie miłości – Eucharystii w Bazylice Licheńskiej. Napełnieni duchowo udali się w towarzystwie pani przewodnik na zwiedzanie Sanktuarium i zaczerpnięcie rąbka historii tegoż miejsca. Po skończonym zwiedzaniu był wspólny obiad, po którym każdy z uczestników miał czas wolny poświecony na indywidualną modlitwę czy też zakup pamiątek. Zwieńczeniem pielgrzymki była Droga Krzyżowa w Lasku Grąblińskim – miejscem objawień Maryi. W drodze powrotnej grupa pielgrzymów podziękowała Maryi modlitwą różańcową oraz śpiewała pieśni Maryjne jako dziękczynienie za dar wspólnego pielgrzymowania .

Podziel się
Posted in Wydarzenia i nowinki | Leave a comment