KGW Wiadrów zaprasza na WARSZTATY „ROBIENIA KWIATÓW Z BIBUŁY DO PALM WIELKANOCNYCH”!

                                 UWAGA!

            KGW szykuje kolejne warsztaty!!!

Tym razem KGW Wiadrów ZAPRASZA wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorosłych) na WARSZTATY „ROBIENIA KWIATÓW Z BIBUŁY DO PALM WIELKANOCNYCH”, które odbędą się w dniu 12 lutego 2016 r. (piątek) od godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Wiadrowie :)

Warsztaty kwiaty z bibuly

:)

Prosimy o zabranie ze sobą dobrych chęci, bibuły kolorowej, nożyczek, nici i innych dodatków wg własnego uznania!

 

ZAPRASZAMY!!!!

 

 

Podziel się
Posted in Koło Gospodyń Wiejskich, Mieszkańcy, Wydarzenia i nowinki | Tagged | Leave a comment

Obóz Narciarski Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów”

W ubiegłą sobotę 20 młodych kolarzy Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów” wróciło z siedmiodniowego obozu narciarskiego, zorganizowanego w okolicach Szklarskiej Poręby. Choć wcześniejsze prognozy pogody straszyły słońcem i dodatnią temperaturą, przez cały pobyt wiadrowscy sportowcy warunki mieli idealne. Dużo śniegu, lekki mrozik i niezwykłe trasy Polany Jakuszyckiej, na których każdego dnia trenowali narciarstwo biegowe, sprawiły, że kolarze wrócili z obozu zmęczeni, choć bardzo zadowoleni.

Było naprawdę super. Co prawda trener dał nam w kość i chwilami było naprawdę ciężko, jednak wiele przez ten tydzień się nauczyliśmy – wspomina Grzegorz Omylanowski, który z grupą kolegów i koleżanek biegał na dwóch deskach po jakuszyckich trasach. – Kilka lat temu jeździłem na nartach zjazdowych, ale biegówki miałem na nogach pierwszy raz. Spodobało mi się i na pewno, jeśli tylko nadarzy się kolejna taka okazja, z chęcią pobiegam na nich ponowne – dodaje. Młodzi sportowcy codziennie, zaraz po śniadaniu, wyruszali ze schroniska w Piechowicach, w którym przebywali cały tydzień, do Jakuszyc, gdzie na tamtejszych trasach przez co najmniej 4 godziny trenowali narciarstwo biegowe. – Zimę mięliśmy z prawdziwego zdarzenia. W jeden dzień pogoda nie dopisała, bo bardzo wiało, a poza tym, każdego dnia młodzież miała intensywne treningi na nartach. Popołudniami najczęściej odpoczywali. Wtedy grali w integracyjne gry i zabawy, zwiedzali okolice albo zwyczajnie leniuchowali – mówi z uśmiechem Adam Kijak, trener młodych kolarzy, który w towarzystwie dwóch dorosłych opiekunów, odpowiadał za bezpieczeństwo i zagospodarowanie czasu uczestnikom obozu.

Tygodniowy zjazd zimowy, który rozpoczął się w pierwszą sobotę ferii, zorganizowany był w ramach projektu partnerskiego z Gminą Paszowice pn. „Turystyka na dwóch kołach”, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Koszty dojazdu, pobytu i wyżywienia opłacone zostały ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakończy się we wrześniu tego roku, a do tego czasu kolarze nadal będą trenować kolarstwo, brać udział w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych oraz pojadą na letni, tym razem dwutygodniowy, obóz rowerowy w Brennie, który zostanie zorganizowany w najbliższe wakacje.

Podziel się
Posted in Wydarzenia sportowe | Leave a comment

WIADRÓW przystępuje do Programu ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ!

Nasze Sołectwo Wiadrów  przystępuje do Programu ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ!
Podczas ZEBRANIA w dniu 21 stycznia 2016 r. w Wiadrowie 21 mieszkańców powołało GRUPĘ ODNOWY WSI WIADRÓW w składzie: Piotr Chruściel, Elżbieta Kusyk, Urszula Majkut, Krystian Rudy, Mirosław Majkut, Andrzej Paździerz, Ireneusz Cybulski, Małgorzata Rudy,Paweł Rudy, Dariusz Trybuła, Piotr Orda i Bronisław Chruściel. Funkcję lidera grupy odnowy wsi powierzyliśmy Piotrowi Chruścielowi.

Podziel się
Posted in Mieszkańcy | Leave a comment

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Wiadrów

Druhowie OSP Wiadrów znani są ze swojej aktywności społecznej, profesjonalizmu w strażackiej robocie – nie szczędzą sił i prywatnego czasu aby aktywnie uczestniczyć w działaniach swojej jednostki i na rzecz społeczności lokalnej. We wtorek, 5 stycznia br., spotkali się, by podsumować 2015 rok i wybrać nowy zarząd. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Paszowice, Sebastian Oszczęda, Radni Gminy Łukasz Ferenc, Łukasz Szatarski, Bronisław Chruściel i Radny Powiatu Jaworskiego Henryk Hawrylewicz. Ponadto przybyli też na spotkanie: Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych, Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego Maria Bobowska, Dowódca JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze Arkadiusz Delikatny, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaworze Dh . Jan Mieszała, Prezes Józef Michałków, Sekretarz Anna Michałków, Dh. Andrzej Kaszuba z Zarządu Gminnego ZOSP RP w Paszowicach.

Zebranie otworzył Prezes OSP Wiadrów Krystian Rudy. Sprawozdanie z działalności za 2015 r. przedstawił Dh. Ireneusz Cybulski, który przypomniał, że w 2015 roku OSP uczestniczyła 22 razy w akcjach ratunkowych, w tym; w gaszeniu pożarów 13 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 9 razy. W ramach prac społecznych utrzymywano porządek wokół remizy i świetlicy, naprawiano na bieżąco sprzęt, wyremontowano dach wieży remizy. Strażacy organizują też wiele lokalnych imprez, współpracują w różnorodnych przedsięwzięciach z zakresu sportu i kultury.

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Adam Szurek. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do działalności jednostki. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi oraz przyjęli plan pracy i finansowy na 2016 rok.

Podczas zebrania powołano nowy zarząd, który utworzyli: Krystian Rudy (prezes), Ireneusz Cybulski (wiceprezes-naczelnik), Eugeniusz Fuławka (wiceprezes), Dariusz Komnata (z-ca naczelnika), Piotr Orda (sekretarz), Adam Szurek (skarbnik) i Sławomir Rudy (gospodarz), Komisję rewizyjną utworzyli: Daniel Rudy (przewodniczący), Jacek Fuławka i Władysław Rudy ( członkowie).

Podsumowaniem wieczoru był poczęstunek dla gości i uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego przygotowany przez wiadrowskich strażaków.

Podziel się
Posted in Ochotnicza straż pożarna | Leave a comment

Zapraszamy na Sylwestra

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Mikołaj tuż tuż :)

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

KGW WIADRÓW OGŁASZA WIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PN. „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA”!

            WIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY pn. „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA”

Plakat Konkursu PLASTYCZNEGO dla dzieci.clip_image002

               WIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY pn. „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA”

    

                                                               REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY

KGW Wiadrów – Koło Gospodyń Wiejskich  w Wiadrowie

 

CELEM KONKURSU jest:

- podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

- kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych

- rozwijanie upodobań plastycznych

- konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 6 lat (z oddziałów przedszkolnych) oraz od 7 do 10 lat (z oddziałów szkolnych)

 

TECHNIKA wykonanej pracy: kredka, pastele, farby plakatowe

TEMAT pracy powinien przedstawiać portret Św. Mikołaja

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

- konkurs organizowany jest dla dzieci tylko z Sołectwa WIADRÓW

- wykonanie jednej pracy plastycznej

 

PRACE o formacie A4 winny zawierać następujące informacje podane bardzo czytelnie:

- nazwę Konkursu

- imię i nazwisko dziecka,

- wiek

- nazwę i adres przedszkola/szkoły do której uczęszcza dziecko (imię i nazwisko nauczyciela plastyki),

pełne imię i nazwisko opiekuna/rodzica dziecka

 

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE!

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!

 

ORGANIZACJA:

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w KOPERCIE z dopiskiem KONKURS do 24 listopada 2015 roku na adres:

 

KGW WIADRÓW – Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie

Przewodnicząca Urszula Majkut

Wiadrów 24 A

59-411 PASZOWICE

woj. dolnoślaskie

www.kgwwiadrow.blox.pl

 

ELIMINACJE

Odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach wiekowych: 3 – 5 lat , 6 – 8 lat oraz 9 – 10 lat i przyzna nagrody i wyróżnienia.

Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

KONKURSOWE RYSUNKI OCENI JURY w składzie:

1. URSZULA MAJKUT - Przewodnicząca KGW Wiadrów,członkini KGW Wiadrów

2. ELŻBIETA KUSYK - Nauczyciel języka polskiego,

3. DARIUSZ TRYBUŁA - Pedagog, Pedagog specjalny – terapeuta, oligofrenopedagog, członek KGW Wiadrów, opiekun stron internetowych KGW/media

4. KATARZYNA WOJCIECHOWSKA - Doradca DODR Wrocław (Oddział Jawor),

5. PIOTR CHRUŚCIEL- Sołtys Wiadrowa,

6. EWA BRZOSTOWSKA - Sekretarz KGW Wiadrów, członkini KGW Wiadrów

 

Prace nagrodzone i wyróżnione biorą udział w wystawie pokonkursowej podczas imprezy MIKOŁAJKOWEJ 2015 w Wiadrowie.

 

Impreza MIKOŁAJKI 2015 w Świetlicy wiejskiej  w Wiadrowie już 6 grudnia 2015 r. (niedziela)

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

- poniżej 15 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty

- prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów,

- uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy,

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych,

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

 

Podziel się
Posted in Koło Gospodyń Wiejskich, Mieszkańcy, Sprawy bieżące | Tagged | Leave a comment

Dożynki Wiejskie

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Wiadrowa wspólnie uczcili udane zbiory, podczas święta plonów, które odbyło się 22 sierpnia w Wiadrowie. Organizatorami dożynek była Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Wiadrowa, którzy szlifów organizacyjnych nabrali już podczas Dożynek Gminnych w ubiegłym roku.
Uroczystość rozpoczęła mszą świętą dziękczynna za pomyślne zbiory, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Marek Kruk.
Korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy remizie i świetlicy w Wiadrowie. Tam starostowie dożynek, Lucyna Niedźwiecka i Piotr Michalski przekazali symboliczny bochen chleba sołtysowi Wiadrowa Piotrowi Chruścielowi.
W tym roku mamy za co dziękować, bo tak spokojnych żniw jeszcze nie było. Dowodem na to jest to, że już 22 sierpnia obchodzimy dożynki. Najprawdopodobniej jako pierwsi obchodzimy dożynki w powiecie jaworskim. Trzymając ten chleb chciałbym wszystkim życzyć, żeby nam nigdy go nie zabrakło, a także innych plonów, które rodzi nam ziemia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się również tutaj w tak dużym gronie - mówi sołtys Piotr Chruściel.
Następnie wójt gminy Paszowice Sebastian Oszczęda podziękował organizatorom za przygotowanie święta, a także rolnikom za ich trud i poświęcenie.
Po części oficjalnej wystąpiły zespoły artystyczne ‒ Wiadrowianie, Pogórzanie i Chrośliczanie, a później solistki: Anna Łosik i Karolina Rydzewska.
Na uczestników dożynek czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszył się wielki dmuchany zamek, a także przejażdżka na kucyku i trampolina. Panie mogły skorzystać z darmowego zabiegu pielęgnacyjnego dłoni przy punkcie Oriflame. Nie zabrakło stoisk z jadłem, słodyczami, domowymi ciastami gospodyń i rękodziełem. Duże poruszenie wśród gości, szczególnie tych najmłodszych sprawił „deszcz cukierków”, natomiast dorośli wybierali przejażdżkę samochodem typu Off Road. Wśród przygotowanych niespodzianek dla gości dożynek były również odwiedziny Jaworskiej Grupy Motocyklowej. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy muzyce i tańcach do następnego dnia.

01
Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Dożynki Wiejskie w Wiadrowie już jutro!

.W Wiadrowie już jutro, 22 sierpnia 2015 r. (sobota) odbędą się Dożynki Wiejskie na placu obok nowej świetlicy wiejskiej. Podczas imprezy na uczestników (tych małych i tych dużych) będzie czekać wiele atrakcji i niespodzianek. Dożynki (czyli Święto Plonów) już od dawna są wpisane w tradycję obchodów na zakończenie żniw. W większości gmin i powiatów odbywają się Dożynki Gminne w danej społeczności. Jednakże ostatnimi czasy oprócz jednych Dożynek Gminnych w danej gminie organizowane są także Dożynki Wiejskie przez dane sołectwa.
W tym roku także taka sytuacja będzie miała miejsce w Gminie Paszowice. Dożynki Gminne w tej gminie odbędą się na początku września w Paszowicach, a wcześniej (jeszcze w sierpniu) w miejscowości Wiadrów obędą się Dożynki Wiejskie. Będzie wieniec dożynkowy przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie, konkursy dożynkowe oraz wybrani będą: Starosta i Starościna Dożynek. Przygotowane są także Baby Dożynkowe.

Dożynki Wiejskie w Wiadrowie odbędą się już jutro, w sobotę, 22 sierpnia 2015 r. na placu przy nowej świetlicy wiejskiej. Organizatorami ich będą: Rada Sołecka Wiadrowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Wiadrowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Wiadrowa.

DozynkiWiadrow2015

W programie Dozynek Wiejskich organizatorzy przewidują:
- godz. 14.30 - Dziękczynna Msza Dożynkowa w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wiadrowie,
godz. 15.30 - Przemarsz korowodu dożynkowego i pocztów sztandarowych,
godz. 15.45 - Uroczyste otwarcie Dożynek Wiejskich w Wiadrowie,
od godz. 16.30:

  • konkursy dożynkowe,
  • Występy artystyczne:

1. Zespół Folklorystyczny „Pogórzanie” z Paszowic,
2. Zespół Folklorystyczny „Wiadrowianie” z Wiadrowa,
3. Zespół Folklorystyczny „Chrośliczanie” z Chroślic,
4. Występ wokalistek: Anna Łosik i Karolina Rydzewska
godz. 21.00 – 04.00 - Zabawa taneczna pod gwiazdami/dyskoteka,
godz. 23.00 - Pokaz tańca z ogniami - grupa BLACK FIRE.

Wśród dodatkowych atrakcji podczas imprezy w Wiadrowie będą także: zamki dmuchane, gastronomia, domowe ciasta gospodyń, kiermasze handlowe, stoiska sponsorów, a ponadto rękodzieło, rzemiosło i oczywiście produkty regionalne.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom i przyjaciołom, dzieki którym ta impreza będzie mogła się odbyć.

Organizatorzy zapeniają, zę będzie także kilka niespodzianek i innych atrakcji, jak np.:
- w przypadki dobrej pogody posypia się cukierki z nieba,
- na Dożynkach będzie istniała możliwość przejażdżki samochodami typu Off Road. Niewykluczona przeprawa przez rzekę,
- Jaworska Grupa Motocyklowa
i inne :)

Wiecej informacji na temat Dożynek Wiejskich w Wiadrowie można znalezć na stronach internetowych:
- miejscowości Wiadrów - www.wiadrow.cba.pl
- KGW Wiadrów - www.kgwwiadrow.blox.pl,
- Gminy Paszowice - www.paszowice.pl
oraz na facebooku – na oficjalnych stronkach Fan Page miejscowości Wiadrów, KGW Wiadrów oraz Gminy Paszowice, a takze na innym profilu facebookowym o nazwie Wieś Wiadrów.

Serdecznie Zapraszam!

Podziel się
Posted in Imprezy kulturalne, Koło Gospodyń Wiejskich, Mieszkańcy, Ochotnicza straż pożarna, Sprawy bieżące, Wydarzenia i nowinki | Tagged , , , , | Leave a comment

Trzeba chronić się przed wodą

Urząd Gminy Paszowice rozpoczął prace zabezpieczające mur oporowy na Nysie Małej w Wiadrowie. Nasza koparka usunęła kamienie i odprowadziła wodę z podmytych części muru na odcinku 150 metrów koło posesji nr 49. Umożliwi to firmie „Młynówka” z Jawora kontynuację prac zabezpieczających fundament muru oporowego przed zawaleniem i jego rekonstrukcję. Wszystkie koszty remontu pokryje Gmina Paszowice.
Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment