Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc Wiadrów

Życzymy Wam, Kochani,
aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję…

Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny

życzy …

zespół wiadrow.cba.pl

Wielkanoc

Podziel się
Posted in Mieszkańcy | Tagged | Leave a comment

Chcemy zabezpieczyć ruiny w Wiadrowie

W dniu 31 marca br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłosił przyznanie dotacji na ochronę zabytków województwa w 2015 roku. Na liście beneficjentów znalazła się Gmina Paszowice, która od czterech lat zgłaszała wnioski o dofinansowanie remontu ruin kościoła ewangelickiego w Wiadrowie. Łącznie, włączając w to wnioski do Ministerstwa Kultury, zwracaliśmy się siedmiokrotnie o dotację na zadanie: „Zabezpieczenie murów w kościele ewangelickim w Wiadrowie, gmina Paszowice”. Według specjalistów na zabezpieczenie ruin powinno przeznaczyć się około 120 tys. złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie znacznie mniejsze od oczekiwanego, wynoszące 20 tys. złotych. To w sposób oczywisty ograniczy zakres remontu. Gmina nadal będzie się ubiegać, tam gdzie to jest możliwe, o dodatkowe pieniądze. Dotychczas z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Wiadrowa oczyszczono wnętrze świątyni, natomiast w roku ubiegłym ekipa techniczna urzędu oczyściła teren wokół budynku, usunęła niebezpieczne nawisy i ogrodziła kościół siatką.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Do trzech razy sztuka

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Zapraszamy na mecz

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Kosa na kółkach

Z myślą o zbliżającej się wiośnie sołectwo Wiadrów zakupiło traktorek do koszenia trawy. Jest to pomysł mieszkańców, którzy przeznaczyli na jego zakup środki z Funduszu Sołeckiego. Kosiarka na czterech kółkach o wartości 9 tys. złotych będzie wykorzystywana do koszenia stadionu Nysy Wiadrów, terenu przy nowej świetlicy oraz boiska przy Gimnazjum w Wiadrowie. Mieszkańcy pomyśleli również o zatankowaniu zakupionego sprzętu i przeznaczyli na ten cel 1 tys. złotych, również z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. Ten zakup może być przykładem dla innych na sensowne spożytkowanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego. Warto bowiem inwestować w trwałe rzeczy, które będą wpływały na poprawę życia na wsi.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Derby Gminy Paszowice

Już w najbliższą niedzielę 22 marca o godzinie 14.00 na boisku sportowym w Paszowicach, w inauguracyjnym spotkaniu rundy wiosennej o mistrzostwo klasy „A „ Rataj Paszowice zagra z Nysą Wiadrów. Serdecznie zapraszamy kibiców obu drużyn do Paszowic.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Powinno być bezpieczniej

Na wniosek Radnego Bronisława Chruściela na skrzyżowaniu drogi Powiatowej z drogą gminną, obok boiska sportowego w Wiadrowie – Zarząd Dróg Powiatowych zamontował lustro. Ma ono służyć poprawie bezpieczeństwa na połączeniu tych dróg.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

dzien_kobiet-500x250

Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa. My korzystając z tej sposobności, życzymy Wam Drogie Panie w Dniu Kobiet, dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech Wam życie słodko płynie – w każdej chwili i godzinie … 

życzy

zespół wiadrow.cba.pl

 

Podziel się
Posted in Mieszkańcy | Tagged , | Leave a comment

Piotr Chruściel ponownie sołtysem Wiadrowa

W piątek 20.02.2015 r. w Wiadrowie odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i rad sołeckich w gminie Paszowice na lata 2015 – 2019.
Po rozpoczęciu zebrania sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2011 -2015. Sprawozdanie w załączeniu.
Następnie w obecności 68 mieszkańców sołectwa, po wyborze Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono wybory na sołtysa i do rady sołeckiej. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Sołtysem Wiadrowa ponownie został wybrany Piotr Chruściel uzyskując 48 głosów. Pokonał on swojego kontrkandydata Mirosława Majkuta, który uzyskał 19 głosów. Jeden głos był nieważny.
Na członków Rady Sołeckiej wybrano: Ireneusza Cybulskiego – 57 głosów, Krystiana Rudego – 38 głosów oraz Andrzeja Paździerza – 33 głosów. Zgłoszono również kandydaturę Mirosława Majkuta – 30 głosów oraz Łucji Niedźwieckiej – 16 głosów.
W trakcie zebrania poruszano także różnorodne kwestie ważne dla mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy postulowali między innymi do wójta Sebastiana Oszczędy konieczność odkrzaczenia rzeki w kierunku Bolkowic, zamontowania lamp (tradycyjnych lub solarnych) od cmentarza do pana Nawrockiego, naprawę drogi zniszczonej po zimie, a będącej na gwarancji, zabezpieczenie hydroforu przy Gimnazjum, wyznaczenie pomieszczenia i uruchomienie zajęć świetlicowych dla dzieci, postawienie dodatkowego pojemnika na szkło oraz wymianę starego przystanku od strony Bolkowic.
Warto dodać, że wybrany na kolejną kadencję Piotr Chruściel jest najmłodszym sołtysem w Gminie Paszowice.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment

Gimnazjum w Wiadrowie po termomodernizacji

30 grudnia 2014 r. zakończono termomodernizację budynku Gimnazjum w Wiadrowie. W ramach tej inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej, docieplono stropodachy granulatem z wełny mineralnej, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz częściowo stolarkę okienną z montażem nawietrzników, zainstalowano nowe kotły kondensacyjne wraz z powietrzną pompą ciepła.

Na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiadrowie” pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Całkowita wartość projektu brutto: 909.742,26 zł.

W ramach umowy o dofinansowanie z RPO WD 2007-2013 dotacja wyniesie 739.802,83 zł.

Gmina podpisała również umowę z WFOŚiGW na nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 103.200,00 zł oraz umowę pożyczki na zachowanie płynności w wysokości 491.000,00 zł, która zostanie zwrócona po otrzymaniu przez Gminę dotacji z RPO WD 2007-2013 po końcowym rozliczeniu projektu.

Podziel się
Posted in Sprawy bieżące | Leave a comment